اخبار گچساران

‪ ۵۸‬هزار نفر در گچساران تحت پوشش طرح پزشک خانواده هستند
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢۱
 

رییس شبکه بهداشت ودرمان گچساران گفت: حدود ‪ ۵۸‬زارنفر از جمعیت این شهرستان تحت پوشش پزشک خانواده هستند. دکتر محمدرضا محمدی افزود: این میزان حدود ‪ ۴۰‬درصد جمعیت ‪ ۱۴۵‬هزارنفری شهرستان گچساران هستند که در روستاها تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند.

وی اظهار داشت: حدود ‪ ۴۲‬هزار نفر از این جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی می‌باشند که درقالب این طرح تحت پوشش خدمات بهداشت ودرمانی قرار دارند. رییس شبکه بهداشت ودرمان گچساران با اشاره به خدمات ارائه شده در قالب طرح پزشک خانواده به روستاییان افزود: حدود هشت مرکز شهری وروستایی با ‪۲۳‬ پزشک و ماما در قالب این طرح به مردم این شهرستان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

وی بیان کرد:درقالب این طرح بطور متوسط برای هر چهارهزارو‪ ۷۰۰‬نفر جمعیت یک پزشک ویک ماما وجود دارد. به گفته‌وی،حدود ‪۸۹‬درصد جمعیت خانوار شهرستان گچساران معادل ‪۲۷‬هزار و‪۴۰۰‬ خانوار نیز دارای پرونده سلامت می‌باشند. شهرستان گچساران باسی هزارو‪ ۸۰۰‬خانواردارای ‪ ۱۴۵‬هزار نفر جمعیت است