اخبار گچساران

ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢۳
 

نام : علی اصغر

خانوادگی : باقری زاده

متولد : 1343

شماره شناسنامه: 1050

صادره از: گچساران

شغل : نظامی پاسدار

ساکن ک گچساران

تاریخ اسارت : 4/4/67

منطقه اسارت : جنوب پد خندق

مدت اسارت 26 ماه

خاطره تلخ : زمانیکه خبر رسید حضرت امام فوت نمودند اردگاه  یک پارچه به عزاداری پرداخت . حدود یک هفته همه کار اسرا شده بود عزاداری،بچه ها در طول این یک هفته یک انسجام خوب و بسیار عالی با هم داشتند چون عزاداری به صورت مخفیانه انجام میگرفت هرگز اجازه ندادند که دشمن بفهمد . اگر عراقیها بفهمیدند اسرا را اذیت می کردند وحدت و انسجام اسراباور نکردنی بود.

خاطره دیگر :

در زمانیکه در اردوگاه رومادیه 13 بودیم یکی از اسرا ظهر اذان  میگفت  عراقیها فهمیدند یکی از سربازان عراقی امد پشت پنچره و گفت کی بود که اذان میگفت  همه بچه ها با وحدتی که داشتند هیچی نگفتند عراقیها از شدت عصبانیت همه اسرا را تا سه روز حبس و نگذاشتند که بیرون اردوگاه بیایند . وقتی ما ایرانی ها با هم وحدت و انسجام داشته باشیم هرگز دشمن خیال حمله به این کشور رابه سر خود راه نمیدهد ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم