اخبار گچساران

غلام رضا تاجگردون :
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٤
 

 

کی بیاد ، کی نیاد

اینکه خاتمی بیاید یا کروبی و یا حتی یک چهره اصولگرای منصف بیاید مهم نیست . مهم این است که هر کدام بیایند قرار است چگونه چالشهای مهم و پیش روی جامعه ایران را بردارند. و یا اینکه کدام یک می توانند آنگونه عمل کنند که مردم از انتخابشان خرسند شوند . شاید این روزهها به دلیل فشارهای بسیار زیادی که برگرده مردم ایران تحمیل شده همه نگاهها به سوی مباحث اقتصادی رفته و کمتر کسی به سایر مسائلی که ریشه های اجتماعی ما را نشانه رفته توجه می کنند . این افراط در بررسی علل به حدی رسیده که حتی نخبگان جامعه و آنانی که دستی بر آتش اقتصاد نداشته و مبانی اجتماعی و سیاسی رویکرد ذهنی آنان بوده ؛راه را بر این می بینند که از مسیر اقتصاد به چالشهای حوزه فکری خود بپردازند .شاید از این منظر که تنها مسیر تغییر در شرایط کنونی ؛ مسیر اقتصاد است بیراهه نمی روند ؛ ولی اگر بخواهند با نگاه به اقتصاد ریشه های اصلی جامعه که در بلند مدت آسیب پذیر می شوند را به فراموشی سپرند کاریست اشتباه و جبران ناپذیر. رفتارهای اجتماعی و سیاسی اشاعه شده توسط برخی از دولتمردان به جامعه؛ شرایطی را پدید آورده که موجب شده سرمایه های اجتماعی ما به شدت آسیب پذیر شود .نگاه افراطی به دولت به عنوان تنها راه برای رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی و بی اعتمادی به روندهای اقتصادی و اجتماعی ؛ سیاسی جامعه؛ موجبات سست پایگی مردم در اتخاذ تصمیم را فراهم کرده است .انتقال اتکا به خود به سوی اتکا به دیگری (ولو دولت ) می تواند زمینه های تخریب شخصیتهای بنیادین و مستحکم جامعه ایرانی را بوجود آورد . اینکه منتظر باشیم دستانی به جز دستان خود خوراک را از جیبمان به دهانمان برساند ؛ اگرچه در کوتاه مدت می تواند موجبات خوشنودی دهان خوراک رسیده و دست خوراک دهنده شود ؛ ولی در بلند مدت موجب تقویت روحیه نیازو بالنتیجه گسترش سطوح وابستگی انسانها می شود . این خطر در شرایطی دوچندان می شود که در ایران مواجه با جامعه بسیار جوانی هستیم که شخصیتشان بسیار تحت تاثیر محیط و بزرگان خود می باشد. جامعه امروزی ما اگرچه بدلیل مشکلات اقتصادی رنج می برد ولی در بلند مدت انحرافات بنیادین و اجتماعی او با میلیاردها دلار هزینه قابل رفع نمی باشد . رئیس جمهور آینده اگر به فکر چند صباحی از دوران مدیریتی خود نمی باشد ؛ میبایستی پیش از هر چیز به این مبانی بیندیشد.