اخبار گچساران

مدیرعامل شرکت نفت گچساران بر گسترش تفکر مشارکتی در امور تاکید کرد
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٧
 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بر گسترش تفکر مشارکتی در اجرای امور تاکید کرد. هندس عبدالحسین بشیری روز دوشنبه در همایش نظام مشارکت در گچساران افزود: گسترش تفکر مشارکتی در شرکت نفت و سایر دستگاههای اجرایی گچساران با توجه به شتاب روز افزون ارتباطات امری ضروری است .

وی ادامه داد: تفکر مدیران اجرایی باید براساس مشارکت باشد زیرا یک مدیر به تنهایی نمی‌تواند کارهای اجرایی را سر و سامان دهد. او اظهار داشت: با ایجاد سیستم مشارکتی در دستگاههای اجرایی از جمله شرکت نفت ، نوع نگاه مدیران و سایر کارکنان به امور بهتر می‌شود. بشیری گفت: البته نظام مشارکتی باید از یک سو مورد قبول واقع شود و از سوی دیگر در حالت ثبات و یک نواختی قرار نگیرد. مدیرعامل موسسه توسعه و فرهنگ مشارکت کشور هم در این همایش گفت:
مدیران اجرایی که می‌خواهند برای اجرای امور اداری با کارکنان خود مشارکت کنند لازم است به تعداد کارکنان خود ، چشم برای دیدن ، گوش برای شنیدن ، دست برای اجرا ، پا برای دویدن و قلب برای احساس کردن داشته باشند. احمد بزرگیان افزود: مدیران اجرایی باید قدرت اندیشیدن داشته باشند و به نحو شایسته از حقوق کارکنان خود دفاع کنند. وی ادامه داد: در نظام مشارکت ، تمام عقلها ، ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان مورد توجه قرار می‌گیرد . به گفته وی ، بدنبال مشارکت ، میزان کج رفتاریهای کارکنان و مدیران اجرایی در هر نهاد دولتی بطور چشمگیری کاهش می‌یابد . وی گفت: مهمترین اولویت نظام مشارکت ، گوش دادن مدیران اجرایی به سخنان کارکنان خود و فراهم کردن احساس مالکیت در آنهاست. بزرگیان ، ازبین بردن حاشیه نشینی ، توانمند کردن افراد و دادن اختیارات بیشتر به انان را از هنرهای مدیریت در نظام مشارکت برشمرد. وی افزود: کاهش چشمگیر خطای مدیران اجرایی و بهبود روابط مدیران و کارکنان از جمله نتایج مدیریت مشارکتی محسوب می‌شود. همایش یک روزه نظام مشارکت با شرکت کارشناسان ، مدیران اجرایی گچساران و کارشناسان شرکت نفت در گچساران برگزار شد.