اخبار گچساران

نتایج شمارش آرا ریاست جمهوری در استان کهگلیویه و بویر احمد
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٤
 

بویراحمد

ازمجموع 131519 رای ماخوذه :

1- محمود احمدی نژاد          92944رای

2- میر حسین موسوی          33716  "

3- محسن رضایی                 2999  "

4- مهدی کروبی                  1860  "

گچساران

  از مجموع 74709رای ما خوذه :

1-محمود احمدی نژاد          45439  رای

2- میر حسین موسوی           26909   "

3- محسن رضایی                  1319  "

4-  مهدی کروبی                  381  "

  کهگلیویه

 ازمجموع 100هزار رای ما خوذه :

1-  محمود احمدی نژاد           67203رای

2- میر حسین موسوی             28064  "

3- محسن رضایی                   3356  "

4- مهدی کروبی                    1377  "

دنا

از مجموع 39574 رای ماخوذه :

1- محمود احمدی نژاد           33348 رای

2- میر حسین موسوی            5547  "

3- محسن رضایی                 451 "

4 مهدی کروبی                    228 "

بهمئی

از مجموع 20833رای ماخوذه :

1- محمود احمدی نژاد              14840رای

2-  میرحسین موسوی               5112  "

3- محسن رضایی                    409  "

3- مهدی کروبی                       472 "