اخبار گچساران

یک خطر جدید فرهنگی
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٠
 

گسترش مراسمهای هالوین در کشورهای مشرق زمین و حتی برخی کشورهای مسلمان به طور طبیعی نگرانی های فرهنگی زیادی ایجاد می کند .در این میان برخی به غلط معتقدند که جذابیتهای این مراسم و مراسمهای مشابه آنها را صرفا در حد یک تفریح برای جوانان باقی می گذارد و حتی برخی آن را به لحاظ روانی مجرایی برای تخلیه هیجانات روحی می دانند!!!
در اینجا لازم است بعد فرهنگی موضوع پررنگ شود و بار دیگر بحث فرهنگ مهاجم مورد توجه قرار گیرد. برخی از افراد جامعه تصور می کنند که فرهنگ مهاجم خود را در کنار فرهنگ اصیل بر افکار عمومی و نسل جوان عرضه می نماید؛ اما حقیقت امر این است که فرهنگ مهاجم و فرهنگ اصیل با یکدیگر جمع پذیر نیستند. این خصلت
جمع ناپذیری میان فرهنگ ها موجب می شود تا فرهنگ مهاجم از ابتدا با هدف نابودی فرهنگ اصیل وارد جامعه شود. پس فرهنگ مهاجم به نسل جوان یک جامعه فرصت انتخاب و امکان تعقل در خصوص فرهنگ اصیل و غنی را نمی دهد بلکه با عقب مانده و غلط جلوه دادن فرهنگ غنی و اصیل سعی دارد خود را به عنوان جایگزین برای این فرهنگ در جامعه مطرح کند. از این روست که مقابله نکردن با فرهنگ مهاجم ضربه های سنگینی را بر بستر جامعه وارد می سازد. در اینجا حقیقتی وجود دارد که یادآ وری آن خالی از لطف نیست.اینکه مولدان فرهنگ مهاجم نسبت به اصالت ها، ریشه ها و بنیان ها و باورهایی که در میان یک ملت ریشه داشته و موجبات بیداری آنها را در مقابل بیگانه فراهم
می آورد بسیار بدبین و حساس بوده و سعی دارند باخشکاندن اصالت ها و ریشه ها زمینه را جهت مسخ انسان ها و شکل دادن به آنها در قالب هایی ایستا فراهم آورند.این ایستایی و سکون دقیقا همان چیزی است که غرب می خواهد. در حالت سکون فرد بیشترین ضربه پذیری فکری را دارد . این همان خواسته دشمنان فرهنگی اسلام است.
بدیهی است که فرهنگ غربی هیچ گاه خود را بر اساس واقعیاتش جلوه نمی دهد . ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی سعی داشته اند فرهنگ مهاجم را به صورتی تزئین شده وارد زندگی و مناسبات روزمره سایر مردم دنیا نمایند. بدیهی است جامعه ای اسلامی که فرهنگ اسلامی و پویایی این دین مبین در زیرساخت ها و متن آن جاری
می باشد همواره از سوی فرهنگ مهاجم مورد هجمه قرار
می گیرد. این مسئله امری اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر نمی توان وجود ضد فرهنگ مهاجم و کلیت آن را نادیده گرفت،بلکه باید با این تهاجم فرهنگی به مبارزه پرداخت. این مبارزه باید در سایه آگاه سازی افکار عمومی صورت گیرد.دوباره تاکید می کنیم تنها مقوله ای که سبب شناختن فرهنگ مهاجم غرب می شود تقویت آگاهی های فردی و جمعی در جامعه است.در سایه همین آگاهی است که فرهنگ مهاجم دیگر نمی تواند خود را برای مخاطبان و مخصوصا جوانان تزئین نماید .پس ناچارا با همان ماهیت پلید در مقابل چشمان بیدار افراد ظاهر می شود و مورد پذیرش نیز قرار نمی گیرد.از این حیث باید اصلی ترین راهبرد کشور ایجاد آگاهی فرهنگی در میان جوانان باشد.فرهنگ در معادلات هر جامعه ای نقش پایه و اساسی را دارد و اگر این پایه و اساس آسیب پذیر باشد دیگر ابعاد و ارکان نظیر ارکان اقتصادی نیز به صورت مستقیم ضربه می خورد.این قاعده در خصوص هالوین نیز صادق است .
در هر حال شناخت و تحلیل فرهنگ مهاجم در برهه فعلی یکی از ضروریات زندگی فردی و اجتماعی ما محسوب می شود.پس باید در برابر فرهنگ مهاجم غرب ایستادگی کامل نمود. فرهنگ مهاجم همواره در مقابل فرهنگ اصیل و مخصوصا فرهنگ اسلامی قرار دارد. اما پویایی فرهنگ اسلامی و آشنا نمودن نسل جوان با آن هرگونه تهاجم فرهنگی غرب در این زمینه را خنثی خواهد کرد.غرب در راستای تهاجم فرهنگی علیه کشورمان نهادهای آموزشی را نشانه گرفته است.غرب همچنان به توطئه های فرهنگی خود در محیطهای علمی و آموزشی ما ادامه می دهد.این
توطئه ها در راستای مقابله با فرهنگ اصیل ما طراحی شده است.افشای توطئه های فرهنگی غرب این امکان را به ما
می دهد تا این توطئه ها را شناخته و نسبت به دفع آنها از فضای علمی و فرهنگی کشور اقدام نماییم.در این خصوص لازم است فرهنگ مهاجم غربی به صورت دقیق مورد واکاوی قرار گیرد تا بتوان در ابعاد و جنبه های مختلف با آن به مبارزه پرداخت.