اخبار گچساران

مصوبات استانی / مصوبات هیات دولت در بخش کشاورزی گچساران اجرا شد
نویسنده : زواره کائیدی - ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٢
 

مدیر جهاد کشاورزی گچاران گفت: تمام مصوبات دور اول سفر هیات دولت به شهرستان گچساران در بخش کشاورزی اجرا شده است. سیدعیسی صداقت نیا افزود:درسفر فروردین سال ‪ ۸۵هیات دولت به شهرستان گچساران برای توسعه بخش کشاورزی منطقه چهار مصوبه به تصویب رسید. وی‌ادامه داد:این پروژه‌هاشامل بازسازی و تکمیل جاده‌بین مزارع در شهرستان گچساران بوده که بطور کامل به بهره برداری رسیده اند. وی، مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای چهار مصوبه سفر هیات دولت در بخش کشاورزی شهرستان گچساران را یک میلیارد و ‪ ۴۷۵میلیون ریال ذکر کرد. صداقت نیا گفت:از این میزان اعتبار ، ‪ ۵۰۰میلیون ریال برای تکمیل پمپاژ طرح تعاونی احراز زاگرس چهاربیشه ، ‪ ۵۷۰میلیون ریال برای مرمت ، بازسازی و تکمیل جاده بین مزارع دشت اره به سرآب ننیز و ‪ ۱۷۰میلیون ریال برای مرت وبازسازی جاده بین مزارع شوش و ‪ ۲۳۰میلیون ریال برای مرمت و بازسازی جاده بین مزارع آب توت هزینه شد.وی طول جاده بین مزارع بازسازی شده در سفر هیات دولت را ‪ ۹/۸کیلومتر ذکر کرد. در سفر فروردین ماه سال ‪ ۸۵هیات دولت به گچساران ‪ ۲۱۸مصوبه برای توسعه و رفع محرومیت این شهرستان به تصویب رسید.