1/5 میلیارد ریال برای آب شرب منطقه عشایری'آبگندی' گچساران نیاز است

رییس امور عشایری گچساران گفت: برای تامین آب شرب کانون اسکان عشایر در منطقه' آبگندی' این شهرستان افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است. 'بهمن آزادی' روز سه شنبه در گفت وگو ی مساحت منطقه عشایری 'آبگندی' را 640 هکتار برآورد کرد و افزود: در سال گذشته برای تامین آب شرب این منطقه یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شد. وی اظهار داشت: در حال حاضر هشت خانوار عشایری در این کانون اسکان یافته اند که در صورت برطرف شدن مشکل آب شرب، 300 نفر در قالب 63 خانوار عشایری دیگر را نیز می توان در این محل اسکان داد.
رییس امور عشایری گچساران با تاکید بر اینکه حفظ تولید و افزایش درآمد عشایر هدف اصلی امور عشایری است ،تاکید کرد: آشنا کردن عشایر با مشاغلی غیر از دامداری از جمله ، پرورش گل، پرورش زنبور عسل، زراعت، باغداری و تولید صنایع دستی بنا بر استعداد از جمله اهداف مورد نظر امور عشایری می باشد.
آزادی بیان کرد: اگر مشاغل یاد شده در بین عشایر رواج یابد ، موجب افزایش سطح درآمد این قشر آسیب پذیر جامعه و تقویت بنیه اقتصادی و تنوع در اشتغال و زندگی آنها خواهد شد.
منطقه عشایری 'آبگندی 'در 25 کیلومتری جنوب غرب شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران قرار دارد.

/ 0 نظر / 33 بازدید