19 روستای شهرستان گچساران ' مهد روستا' دایر است

رییس ادره بهزیستی شهرستان گچساران گفت: در 19 روستای شهرستان روستا مهد یا مهد کودک روستایی دایر است . 'احمد قریب' روز دوشنبه  افزود : به منظور دسترسی روستاییان به آموزش های قبل از دبستان با توجه به نیاز بچه ها به آموزش قبل از تحصیل و آشنایی آنها با محیط آموزشی در این تعداد روستای پرجمعیت مهد دایر شده است . وی تصریح کرد: در روستا مهدها، خانواده ها تنها 50 در صد شهریه مصوب را می پردازند و هر روز کودکان زیرپوشش با تغذیه غذای گرم پذیرایی می شوند .
رییس بهزیستی شهرستان گچساران افزود: در صورت تامین به موقع و کامل اعتبار منطقه ، در شهریه بچه های بی بضاعت و کم توان واجد شرایط یارانه شهریه تا 10 درصد عمال خواهد شد. قریب ، تاکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در هر 'روستا مهد' وسایل مورد نیاز مانند یخچال ، بخاری ، پنکه ، میز و صندلی بطور رایگان تامین و تجهیز شده است. رییس اداره بهزیستی شهرستان گچساران ،تعداد مهدهای کودک این سطح شهرستان را 39 مهد کودک با یک هزار و 900 نفرکودک زیر پوشش ذکر کرد و گفت: از این تعداد ،20 مهد در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی دایر است .

/ 0 نظر / 10 بازدید