رییس تعاونی روستایی گچساران:

هشت تعاونی روستایی در شهرستان گچساران وجود دارد.

سید عبد الخالق حسینی در گفتگوی با بیان این مطلب گفت :این تعداد نعاونی با بیش از یک میلیاردو 600 میلیون ریال سرمایه مشغول به فعالیت هستند. این مسئول اظهار داشت: تعاونی روستایی این شهرستان علاوه بر تأمین وتوزیع کالاهای اساسی بصورت یارانه ای اقدام به عرضه مایحتاج مردم در 36 فروشگاه می کند.
حسینی، تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا ، آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی ، تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی ،توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای، آموزش مراقبت و نظارت مستمر و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های شبکه تعاون روستایی را از اهداف تعاونی ها ذکر کرد.
وی، ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی،ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر ، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل درگردش کار،توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون،تأمین وتدارک عوامل پیشرفت وتقویت وتوسعه عملیات جمع آوری را ازدیگر اهداف تعاونی روستایی دانست

/ 0 نظر / 12 بازدید